Verejná zbierka 2016

Správa o realizácii projektu

Biela noc 2016, 1. 10. 2016 Košice

Biela noc 2016, 8. 10. 2016 Bratislava

Predbežná a záverečná správa

Názov zbierky: Biela noc, o. z.

Registrové číslo zbierky: 000 – 2015 - 026602

Miesto a dátum vykonávania zbierky: od 3.októbra do 11.októbra 2015 na území mesta Košice a Bratislava

Hrubý výnos zbierky: 2 565, 90 EUR

Čistý výnos zbierky: 2 563,90 EUR

Číslo osobitného účtu: SK4483300000002500851361

Prehľad vykonávania zbierky

Zbierka bola vykonávaná v období od 3.októbra do 11.októbra 2015 na území mesta Košice a Bratislava. Zbierka bola vykonávaná na území mesta Košice dňa 3. – 4. októbra v čase od 19:00 – 02:00 hod. kedy sa realizovalo podujatie Biela noc a na území mesta Bratislava dňa 10.- 11. októbra v čase od 19:00 – 02:00 hod . Počas podujatia sa zbierka realizovala výberom do prenosných pokladničiek. Suma vyzbieraná v jednotlivých pokladničkách tvorí prílohu tejto správy.

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa všetkých spôsobov vykonávania zbierky

a) zbieraním dobrovoľných peňažných prostriedkov do stacionárnej pokladničky – tento spôsob zbierky sa ani v jednom meste nevykonával

b) zbieraním dobrovoľných peňažných prostriedkov do prenosných pokladničiek

  • Košice – hrubý výnos 642, 64 eur (pokladnička č.1 – 4.)

  • Bratislava – hrubý výnos 1923, 26 eur ( pokladnička č. 5. – 10.)

Suma 10 eur bola dňa 1.septembra 2015 prevedená na účet verejnej zbierky platbou prevodom v rámci banky z dôvodu, že aby bol účet aktívny, musí byť na ňom suma min. 10 eur. Následne, dňa 30.10. 2015 boli na účet vložené všetky vyzbierané finančné prostriedky v celkovej sume 2563,90 eur. Táto suma bola v celej výške použitá na úhradu honorárov umelcov, kt. sa svojimi inštaláciami zúčastnili na podujatí 1.októbra 2016 v Košiciach a 8.októbra 2016 v Bratislave.

Účelom zbierky, ktorá prebiehala na podujatí v roku 2016 bola podpora kultúrno-edukatívnych účelov pre širokú verejnosť, podpora slovenských umelcov, ktorí prostredníctvom umenia menia verejný priestor a publiku poskytujú okrem kultúrneho zážitku aj istý spôsob interaktívneho vzdelávania a oboznamovania sa so širokým spektrom foriem súčasného umenia. Súčasťou podujatia boli aj edukatívne dielne pre deti, workshopy pre umelcov a vzdelávacie prednášky pre umelcov, ktoré boli financované aj z prostriedkov zbierky:

Ján Gálik, koordinátor nezávislého kultúrneho centra KLUB na Štúrovej ulici v Košiciach, dielo LA DOLCE VITA – multižántová performance

Katarína Onderková, študentka Katedry architektúry Technickej univerzity v Košiciach, spolupráca (rezy a návrhy) na diele 436 – DEFRAGMENTÁCIA – interaktívna projekcia

Martin Krajčír – mladý slovenský umelec, hudba pre dielo slovenského umelca Roba Farkaša MIRROR v Bratislave – svetelno – zvuková inštalácia

Fero Király – slovenský umelec, CLUSTER ENSEMBLE, Malá scéna Štátneho divadla Košice, koncert SIMILAR MOTION

Ivan Šiller - slovenský umelec, CLUSTER ENSEMBLE, Malá scéna Štátneho divadla Košice, koncert SIMILAR MOTION

Divadlo Na peróne – nezávislé autorské divadlo, predstavenie Hosť do domu, Bratislava, Košice

Matej Mazák – slovenský ilustrátor, Oživlo – interaktívna inštalácia, Bratislava, Košice

Street art communication – OMG point workshop, Košice

Prehľad nákladov zbierky

Náklady zbierky boli minimálne. Pokladničky sme mali vyrobené z ostali nám nové, nepoškodené z min.roka a zbierku vykonávali dobrovoľníci. Za náklad možno považovať vklad 10 eur,za vedenie účtu, ale keďže sme túto sumu neminuli, za náklad sme to nepovažovali.

Čo sa týka použitia výnosov, celá suma bola použitá na úhradu honorárov pre vyššie spomenutých umelcov. Suma 2 eurá zahŕňa bankové poplatky spojené s vkladom hotovosti na účet.

Termín a miesto realizácie projektu

V poradí siedmy ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc sa uskutočnil 1. októbra 2016 v Košiciach a v Bratislave sa o týždeň neskôr 8. 10. 2016 konal druhý ročník. Na vytýčenej trase ulíc, budov, kostolov a parkov v centre mesta, ale aj vo vzdialenejších oblastiach sa niekoľko desiatok až stovky tisíc návštevníkov od 19:00 do 02:00 hod. rána stretlo s jedinečnými interaktívnymi inštaláciami slovenských a zahraničných umelcov. Tento rok trasa priniesla do Košíc 34 a do Bratislavy 52 umeleckých stanovíšť.

Hlavný program Bielej noci – Košice

Tohtoročná Biela noc predstavila v Košiciach spomínaných 34 stanovíšť, z ktorých bolo 8 vybraných za headlinerov. V rámci podujatia bolo v Košiciach 6 infopointov.

Tohtoročný program v číslach:

8 headlinerov

18 inštalácií

3 interaktívne projekcie a mappingy

2 objekty

5 výstav

4 performance a divadlo

5 koncertov

1 celonočný workshop

1 svetová premiéra

*Presný rozpis jednotlivých diel Bielej noci 2015 v Košiciach je v mape, ktorá tvorí súčasť tejto správy.

Počet a mená účinkujúcich a ďalších osôb podieľajúcich sa na projekte

Bielej noci 2016 sa zúčastnilo vyše 110 umelcov, okolo 100 dobrovoľníkov a veľmi početný produkčný a realizačný tím.

Informácia o splnení cieľa a zhodnotenie prínosu projektu

Biela noc, hoci ponúka aj náročné nové formy súčasného umenia, sa stala neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych Košíc. Po siedmykrát dokázala naplniť košické ulice. Tento rok jej doprialo aj veľmi dobré a príjemné počasie, ktoré bolo najteplejšie v jej histórii. Vybraných 34 inštalácií si opäť prišlo pozrieť niekoľko desiatok tisíc návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničia. Stovka umelcov z desiatich krajín a troch kontinentov pripravila v centre mesta unikátne inštalácie. Dramaturgička a kurátorka Bielej noci Zuzana Pacáková pripravila pestrý program zo 16-tich žánrov výtvarného, vizuálneho, hudobného a digitálneho umenia.

Program bol koncipovaný veľmi variabilne práve preto, aby si každý návštevník našiel to, čo ho zaujme, osloví, poteší a ponúkne priestor fantázii a interpretácii. Medzi takéto diela patril monumentálny nafukovací objekt na fasáde budovy na Hlavnej ulici od svetoznámych architektov Sabiny Lang a Daniela Baumanna /CH/, 10 m levitujúci prstenec v košickej Kunsthalle od Vincenta Leroya /FR/, interaktívna inštalácia top svetového umelca Maotika /CA/ v Mestskom parku a jeho svetová premiéra interaktívneho mappingu v bioarchitektúre na fasáde Dominikánskeho kostola, priestorová konceptuálna inštalácia Esther Stocker /AU, IT/ v Kasárňach, digitálno-hudobný vesmír Guillauma Marmina /FR/ a ďalších. Prvýkrát sa na Slovensku predstavili diela zo svetovej výstavy Ars Electronica. Do tohtoročnej Bielej noci sa v Košiciach zapojilo najviac lokálnych subjektov angažovaných v nezávislej kultúrnej scéne (KLUB, ŠOPA gallery, DIG gallery, K.A.I.R., Ziggurat Project, SAC, Kino Úsmev a pod.). Po prvýkrát sa do Bielej noci v Košiciach zapojila aj Štátna filharmónia Košice s celým orchestrom.

Splnenie jednotlivých cieľov:

Biela noc 2016 predstavila mesto Košice v novom netradičnom svetle, už siedmy rok prostredníctvom najnovších trendov domáceho a zahraničného súčasného umenia dokázala vidieť priestory mesta inak a vždy novým umením premieňať mesto, jeho priestory;

festival sprístupnil a priblížil súčasné umenie širokej verejnosti, tento ročník sa zameral na selekciu diel konceptuálnejšieho umenia, aby rozšíril interpretačné vnímanie ľudí a konfrontoval ich s najnovšími svetovými trendmi v súčasnom umení s fokusom na digitálne umenie, interaktívitu a site-specific inštalácie, ale zároveň, aby uspokojil ich očakávania;

hoci sa Biela noc uskutočnila v centre Košíc už po siedmykrát, stále dokáže redefinovať verejný priestor mesta, v Mestskom parku bola opäť umiestnená veľmi atraktívna vizuálna inštalácia Light Sowers od Maotika /CA/, Mlynský náhon bol miestom zverejnenia diela slovenského umelca Róberta Farkaša /sedemminut/, tradične sa trasa začínala a končila dvomi najväčšími umeleckými inštitúciami (od Kasární/Kulturpark po Tabačku Kulturfabrik), viac sa sústredila do menších uličiek.

okrem renomovaných umelcov z domova a zahraničia, festival podporil aj mladých talentovaných umelcov a vzniku nových diel, interaktívny výklad Kataríny Rybnickej: Invisible cities, Mateja Mazáka Oživlo či diela troch umelcov FU TU Košice;

aj tento ročník Bielej noci v Košiciach konfrontoval slovenské umenie a svetového súčasného umenie, predstavil 20 slovenských umeleckých skupín a 12 zahraničných umeleckých skupín;

dramaturgia a kurátorsky výber diel každého ročníka a tohto nevynímajúc konfrontuje publikum a prostredníctvom popisov k jednotlivým dielam ho edukuje, prináša skúsenosť a vzdeláva ho;

do tohtoročnej košickej Bielej noci sa zapojilo vyše 100 dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl, prešli viacerými školeniami, aby festivalu a jednotlivým dielam rozumeli a vedeli o nich informovať návštevníkov;

Biela noc každým rokom stimuluje a podporuje lokálne umelecké zoskupenia, umelcov, občianských združení a zasadením s medzinárodnou scénou ich konfrontuje a apriori implicitne núti na sebe pracovať, tento rok sa z lokálnej scény hodnotne a kvalitatívne do Bielej noci zapojili napr. Street Art Communication /SK/: Sac point, Kino Úsmev, Cluster Ensemble, DIG gallery, Divadlo NA PERÓNE, KLUB či iné združenia, zapojením a sprístupnením svojich priestorov (Tabačka Kulturfabrik, Kasárne/Kulturpark, Kotolňa a pod.)

Biela noc 2016 v Košiciach svojou kvalitou programu a dátumom predvečera Medzinárodného maratónu mieru stále výrazne pomáha turizmu v meste, kde spoločne vytvárajú pre Košice tzv. Zlatý víkend.

Očakávané výstupy

Siedmy ročník Bielej noci do Košíc priniesol renomované svetové špičky zo Švajčiarska, Rakúska, Kanady, Francúszka. Renomovaný a svetovo uznávaný kanadský digitálny umelec Maotik v Košiciach predstavil svoju mappingovú premiéru, vytvorenú na mieru pre dané miesto, prvýkrát sa do Bielej noci zapojila aj kamenná kultúrna inštitúcia Štátna filharmónia Košice, ktorá inovatívne prispela veľkolepým koncertom orchestra a rozozvučila svetoznáme nemé filmy, tento ročník bol silný hlavne vo výstavných konceptoch – Esther Stocker predstavila svoju čierno-bielu krajinu v Kasárňach Kulturpark, Monika a Bohuš Kubinskí sa predstavili s výstavou Level, ktorá bola doplnená o augmented reality, po prvýkrát v histórii sa na Slovensku predstavili diela z prestížneho festivalu Ars Electronica na výstave Art & Science v košickej DIG gallery. Biela noc výrazne podporuje kultúrny turizmus o čom svedči aj dlhodobá spolupráca s mestom Košice, K13 – Košické kultúrne centrá a Visit Košice. Taktiež výrazne podporuje kreatívny priemysel, spoluprácu s Fakultou umení TU, CI KE a predovšetkým stimuluje vznik nových kvalitných umeleckých diel. Biela noc prepája nielen umelcov, ale aj dôležitých kultúrnych operátorov Košíc. Biela noc má za cieľ stať sa nosným podujatím v rámci kandidatúry Košíc na Unesco Creative City of Media Art, čoho je tento ročník dôkazom a ďalším silným argumentom v kandidatúre.

Hlavný program Bielej noci – Bratislava

Tohtoročná Biela noc predstavila v Bratislave spomínaných 52 stanovíšť, z ktorých bolo 11 vybraných za headlinerov. V rámci podujatia bolo v Bratislave 10 infopointov.

Tohtoročný program v číslach:

11 headlinerov

20 inštalácií

6 interaktívnych projekcií a mappingov

3 objekty

8 výstav

5 performance a divadlo

6 filmových projekcií

1 interaktívna hra

1 súčasný tanec

3 koncerty

2 prednášky

*Presný rozpis jednotlivých diel Bielej noci 2015 v Košiciach je v mape, ktorá tvorí súčasť tejto správy.

Počet a mená účinkujúcich a ďalších osôb podieľajúcich sa na projekte

Bielej noci 2016 sa zúčastnilo vyše 140 umelcov, okolo 150 dobrovoľníkov a veľmi početný produkčný a realizačný tím.

Informácia o splnení cieľa a zhodnotenie prínosu projektu

Biela noc sa po šiestich košických ročníkoch rozšírila do hlavného mesta SR, kde v prvom ročníku zožala obrovský úspech. Druhý ročník teda bojoval s veľkými očakávaniami návštevníkov, ktoré aj naplnil. Charakter mesta Bratislavy si aj na druhom ročníku pýtal umelecké pretvorenie monumentálnych symbolov mesta (Bratislavský hrad, UFO, Starý most, Hlavné námestie a pod.).

Vybraných 52 stanovíšť si opäť prišlo pozrieť niekoľko desiatok tisíc návštevníkov z Bratislavy a jej regiónov, i rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničia. Vyše sto umelcov z domova aj zahraničia pripravili v centre mesta unikátne inštalácie. Dramaturgička a kurátorka Bielej noci Zuzana Pacáková pripravila pestrý program výtvarného, vizuálneho, hudobného a digitálneho umenia.

Program bol koncipovaný veľmi variabilne práve preto, aby si každý návštevník našiel to, čo ho zaujme, osloví, poteší a ponúkne priestor fantázii a interpretácii. Medzi takéto diela patril monumentálny nafukovací objekt na budove Slovenského rozhlasu od svetoznámych architektov Sabiny Lang a Daniela Baumanna /CH/, 10 m levitujúci prstenec v Starej tržnici od Vincenta Leroya /FR/, interaktívna inštalácia top svetového umelca Maotika /CA/ v Prezidentskej záhrade, jeho interaktívny mapping v bioarchitektúre na fasáde Bratislavského hradu, priestorová konceptuálna inštalácia Esther Stocker /AU, IT/ v Kunsthalle Lab., digitálno-hudobný vesmír Guillauma Marmina /FR/ v koncertnej sieni Klarisky a ďalších. Veľký úspech mali diela zoskupenia BN Label, ktoré po prvýkrát a na jednu noc združilo umelcov, svetelných dizajnérov a technikov, ktorí vytvorili diela len kvôli Bielej noci (unikátne vysvietenie UFA či Starého mosta). Jeden z najväčších úspech tohtoročnej Bielej noci v Bratislave zaznamenala svetlená inštalácia slovenského umelca Braňa Bernára s názvom Kvapky, ktorá bola umiestnená v Sade Janka Kráľa. Do bratislavskej Bielej noci sa zapojila aj desiatka lokálnych galérií a subjektov činných v kultúre. Prvýkrát sa podarilo partnerstvo s Cyklokoalíciou, a tak implicitne rozšíriť aj ekologický odkaz.

Splnenie jednotlivých cieľov:

Biela noc 2016 predstavila dokázala z Bratislavy spraviť na jednu noc mesto s charakterom metropoly, ulice boli opäť preplnené návštevníkmi,

Bratislava ožila prostredníctvom najnovších trendov domáceho a zahraničného súčasného umenia, Biela noc v nej dokázala vidieť priestory mesta inak a vždy novým umením ju premieňať;

festival sprístupnil a priblížil súčasné umenie širokej verejnosti, tento ročník sa zameral na selekciu diel vizuálne atraktívnych a tých konceptuálnejšiích, aby rozšíril interpretačné vnímanie ľudí a konfrontoval ich s najnovšími svetovými trendmi v súčasnom umení s fokusom na digitálne umenie, interaktívitu a site-specific inštalácie, ale zároveň, aby uspokojil ich očakávania;

Biela noc sa uskutočnila v Bratislave už po druhýkrát, a hoci obmieňala už priestory z min. roka (UFO, Slovenský rozhlas, Bratislavský hrad, Hlavné námestie…), dokázala ich pretvoriť a redefinovať a posúvať laťku dialógu samotného vybraného diela a jeho umiestnenia (napr. dielo Udalosť tvorené z húkačiek a výstražných svetiel umiestnila na Hlavné námestie, čo implicitne znamenalo príznak hlavného nebezpečenstva súčasnej doby; interaktívny svetelný objekt Mrak od kanadských dizajnérov umiestnila na Kapitulskú ulicu a vytvorila tak kontrast prírodného - mrak, s utilitárnym - žiarovky, a duchovným - Dóm sv. Martina; digitálny geocentrický vesmír s hudbou sfér v koncertnej sieni kostola Klarisiek a tak podčiarknuť filozoficko-transcendentálny presah diela a pod.).

okrem renomovaných umelcov z domova a zahraničia, festival podporil aj mladých talentovaných umelcov a vzniku nových diel – najmä Borisa Vítazka a Zuzany Sabovej, ktorých dielo Litany môže konkurovať aj svetovej umeleckej špičke v interaktívnom digitálnom mappingu samotnému Joaniemu Lemercierovi;

cieľom Bielej noci je konfrontovať slovenskú, resp. domácu umeleckú scénu so svetovou, učiť ju, posúvať ju, inšpirovať ju;

dramaturgia a kurátorsky výber diel každého ročníka a tohto nevynímajúc konfrontuje publikum a prostredníctvom popisov k jednotlivým dielam ho edukuje, prináša skúsenosť a vzdeláva ho, tento rok bola pre návštevníkov vyvinutá špeciálna dvojjazyčná mobilná aplikácia obsahujúca okrem popisu diel a umelcov aj slovník súčasného umenia;

do tohtoročnej bratislavskej Bielej noci sa zapojilo vyše 150 dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl, prešli viacerými školeniami, aby festivalu a jednotlivým dielam rozumeli a vedeli o nich informovať návštevníkov;

Biela noc každým rokom stimuluje a podporuje lokálne umelecké zoskupenia, umelcov, občianských združení a zasadením s medzinárodnou scénou ich konfrontuje a apriori implicitne núti na sebe pracovať, tento rok sa z lokálnej scény hodnotne a kvalitatívne do Bielej noci zapojili napr. nezávislé galérie: DOT. Contemporary Art gallery, Ateliér XIII., galéria HIT, Galéria X, kamenné galérie: Galéria Mesta Bratislavy, školy VŠMU, VŠVU, Katedra architektúry STU, Ateliér IN – Kancelária súčasného umenia, filmové kluby: Film Europe, Foajé, festival Bratislava v pohybe, nadácia Dobrý Anjel, komunita Cyklokoalície a pod.

Biela noc robí z hlavného mesta na jednu noc naozaj svetovú metropolu s nevídanou atmosférou, ktorá široko ďaleko nemá obdobu (ani viedenský či pražšký festival svetla), do Bratislavy na Bielu noc chodia zahraniční návštevníci, čo si po prvom ročníku uvedomil aj Bratislava Region Tourism, ktorý sa tento rok stal jej čestným partnerom.

Očakávané výstupy

Druhý ročník Bielej noci do Bratislavy priniesol renomované svetové špičky zo Švajčiarska, Rakúska, Kanady, Francúzska. Renomovaný a svetovo uznávaný kanadský digitálny umelec Maotik po Košiciach predstavil svoju mappingovú premiéru aj na Bratislavskom hrade, ďalšie monumentálne ikonické budovy boli rozosvetlené digitálnym umením (UFO, budova centrály VÚB banky, Starý most a pod.). Okrem toho podporila dialóg medzi prezentáciou študentských prác konkurovateľných svetovým umelcom, podnietila záujem o súčasné umenie v galériách a nielen vo verejnom priestranstve. Biela noc v Bratislave sa po druhom ročníku stáva nielen kultúrnym a umeleckým podujatím, ale doslova rodinným a spoločenským happeningom. Jej popularita je naozaj obrovská.

Zuzana Pacáková

Predseda Biela noc, oz.

Kurátorka a umeelcká riaditeľka festivalu Biela noc