BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Archtung & Róbert Slimák & Daniel Horňák / SOS KULTÚRA

pohyblivá svetelná inštalácia
Jesenského (pri starej budove SND) > Námestie SNP > Kapucínska > tunel > Chatam Sófer > Most SNP > Jesenského (pri starej budove SND)
piatok, 2.10.2020, 20:00-24:00
Už architekt Vladimír Dedeček tvrdil, že boj proti osudu môže človek urobiť len kultúrou. A tá, podľa jeho slov, vznikne len spoločenstvom. Autentická slovenská kultúra, ktorá už roky stojí skôr na zápale jej tvorcov než na koncepčnom prístupe vedenia štátu, dostáva však v posledných mesiacoch na Slovensku na frak. Touto inštaláciou vyjadrujeme solidaritu všetkým ľuďom z kreatívnych odvetví a ich rodinám, ktorí boli ťažko zasiahnutí súčasnou krízou a nachádzajú sa v zložitej životnej situácií. Kvalita života týchto tisícok ľudských osudov v najbližších mesiacoch a rokoch závisí do veľkej miery od prijatia efektívnych opatrení zo strany vedenia štátu. Ide o varovný signál do všetkých smerov spoločnosti, ktorý má za cieľ vizuálne upútať pozornosť na jeden z pálčivých problémov, ktorého ignorovanie by mohlo značne nalomiť étos našej kultúrnej identity. Ako malá krajina dokážeme práve umením a kultúrou prispieť do európskeho spoločenstva rovnakým dielom ako veľké štáty. Bez kultúry nie sme ničím, kultúra nie je iba akási nástenka na chodbe úradu, či milé vystúpenie na školskej besiedke. Je to krásna, tvorivá ľudská potreba, ktorá nás ako spoločnosť kultivuje, posúva ďalej ako jednotlivcov a robí nás lepšími, akými sme boli.
Archtung je občianske združenie založené v novembri 2013. Šesť mladých ľudí, ktorí sa spoznali na Fakulte Architektúry STU v Bratislave spojila chuť zlepšiť zaužívané veci a spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme. Vízie, ktoré chcú realizovať, majú za cieľ zvýšiť úroveň vnímania architektúry a zlepšiť jej komunikáciu s verejnosťou a tiež prepájať architektúru s inými žánrami a inšpirovať. Na projekte SOS KULTÚRA spolupracujú Dang The Anh, Adam Gajdoš, Juraj Izrael, Márk Mátis a Elena Šoltésová. Daniel Horňák - Producent. Študent zvukového dizajnu VŠMU, niekoľko rokov pôsobí v profesionálnej zvukovej brandži v rámci eventov aj v rámci filmu. V minulosti sa podieľal na TV projektoch pre RTVS, MvSR či na víťaznom dokumentárnom filme z prostredia Afganistanu. Róbert Slimák - Producent. Sedem rokov pôsobiaci v eventovej produkcii ako produkčný, stage designer, dramatrug či kreatívec s komerčnými spoluprácami pre klientov ako Alpro, ESET, Orange a ďalší...