BIELA NOC Bratislava 27. — 29. september
Menu

Ariadna Vendelová a kolektív LA LYRA / Birds / SK

27
Vzdušný tanec
Hviezdoslavovo námestie, za sochou Dievča so srnkou
Sobota o 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (trvanie 20 minút)
Príďte sa nechať unášať na vlnách atmosferického predstavenia tanečno-akrobatického súboru LA LYRA. Performance s názvom Birds (Vtáky) skúma pocity tela, ktorého bytie je vymedzené na limitovaný priestor a čas. Človek, súčasť prírodného sveta, kedysi žil obklopený divokou a neskrotnou prírodou. Dnes však ríša rastlín a živočíchov prežíva len na posledných ostrovčekoch v preplnenom priestore. Kam sme to ako ľudia dohnali? Chýba nám perspektíva vtákov? Nestačí nám o tom vedieť, potrebujú ľudia na vlastnom tele zažiť pocity skľúčenosti a strádania, ktoré prežívajú stromy uväznené v betóne veľkomiest a zvieratá obývajúce zmenšujúce sa lesné plochy? Zvládne príroda prežiť náš manierizmus? Asi áno, lebo je mocná. Ako sa však cíti? Ako sa cítia zvieratá a rastliny, s ktorými sa denne míňame v zajatí mesta? A ako sa tu, v podmienkach, ktoré sme si vytvorili, vlastne cítime my? Tieto otázky si performerky vložia do tela a reprezentujúc ľudský druh, ocitnú sa v zajatí stromu ako ostrovu prírody, skúmajúc pohybové reakcie na pocity prostej animálnosti, cykličnosti času, skľúčenosti, kolektívnej pamäte, nádeje, strádania, spomienok, dychu života a smútku pred koncom. Koncept a choreografia: Ariadna Vendelová
Súbor LA LYRA (kedysi Ariadnina Niť) sa venuje vzdušnému tancu ako jednému zo žánrov nového cirkusu. Pracuje však viac s tanečnou než cirkusovou estetikou a kladie dôraz na pohyb ako taký, v snahe vytvoriť hodnotné umelecké čísla s prepracovanými choreografiami, výrazom, ideou a hĺbkou. LA LYRA sa tiež podieľa na rozvíjaní novocirkusovej a tanečnej scény na Slovensku: vyučuje kurzy a workshopy vzdušného tanca, venuje sa autorskej choreografickej tvorbe, účinkuje na mnohých podujatiach či medzinárodných festivaloch doma i v zahraničí.