BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

ArtBooksCoffee / Unfortunet / CZ

40
Výstava
ArtBooksCoffe, Baštová 6B
Autor: Ondřej Vicena O výstave: Kurátorka Gabriela Smetanová si v rámci svojho jednoročného pôsobenia v priestore ABC zvolila ako prvého z vystavujúcich mladého českého autora Ondřeje Vicenu. Kurátorku viac ako vopred stanovené nosné témy, ktorých by sa celý rok musela držať, zaujímajú VZŤAHY. Nezaujíma ju ani tak ich vytváranie, ako skôr zviditeľňovanie tých, už existujúcich. Kurátorka je absolventkou architektúry na VŠVU a preto je pre ňu prirodzený aj záujem o konkrétny priestor. Keďže je ABC výstavným priestorom, spojeným okrem kníhkupectva aj s kaviarňou, kurátorka sa vo svojej koncepcii sústredí do istej miery aj na skúmanie kaviarenských vzťahov, ktoré sú protipólom racionálnych kritérií, objektivity a konkurencie (človek tu dostáva rady, odporúčania, kontakty, prácu a pod. – sú neoficiálnou sprostredkovacou agentúrou). Kurátorka sa zároveň nesnaží o objektívne a systematické pokrytie celej škály širokých tém, alebo komplexnej autorskej tvorby. Zaujímajú ju skôr čiastkové a konkrétne situácie. Vzťahovanie sa k niekomu, niečomu, miestu, objektu, udalosti, situácii, okolnosti. Niečo, čo rôznymi spôsobmi, do rôznej miery determinuje vznik niečoho ďalšieho. Kurátorka ako prvého oslovila Ondřeje Vicenu, ktorý ako reakciu na jej koncepciu pripravil pre bratislavské publikum site-specific inštaláciu. Káva a stieracia lotéria, 44 dní možností, každodenné repetitívne činnosti a jednorazové šťastné náhody. O autorovi: Ondřej Vicena (1988) žije a pôsobí v Prahe. Absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte dizajnu a umění v Plzni na Intermédiách u Mileny Dopitovej, potom bakalárske a magisterské štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe v ateliéry nových médií Tomáše Svobody. Počas toho mal niekoľko výmenných stáží v ateliéroch Supermédií u Davida Kořínka, Dominika Langa a Edith Jeřábkovej a Nových médií na Universitat der Kunst v Berlíne. Ondřej Vicena má za sebou niekoľko samostatných aj skupinových výstav v Českej republike aj zahraničí. So svojim diplomovým projektom „High Definition Blue Světlo“ sa v rámci iniciatívy ARTAGON v októbri 2018 predstaví v Paríži. Počas septembra ho môžete vidieť aj na Hybernskej v Prahe v rámci výstavy čerstvých absolventov AVU s názvom „future ready“. V Bratislave sa predstaví po prvýkrát. „Tvorba Ondřeje Vicenu je katalógom exkurzov do nevkusných a zakázaných štýlov a estetík. Stelesňuje fascináciu dietaťa vyrastajúceho na importovaných gýčoch západnej komerčnej produkcie.“ (Michal Novotný) Ondřej k tomuto materiálu pristupuje nielen s dramatizáciou, ale rovnako ho paroduje. Podobne pristupuje aj k ďalším oblastiam, ktorým sa okrem voľnej tvorby venuje. Vo svojom sólovom hudobnom projekte recykluje minulé zvuky, hrá „taký cold wave, textami sa vzťahuje k internetu, strojom, novým romantikom.“ (Ondřej)