BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

BN Label / Connection / SK

9
Svetelná inštalácia
Starý most
Spájame brehy, spájame ľudí. Po veľkom diváckom úspechu v roku 2016, sa kreatívci z BN Label rozhodli opäť oživiť architektúru najstaršieho mosta metropoly, dominanty bratislavského nábrežia. Vďaka modernej svetelnej technológii konštrukcia Starého mosta ožije dynamicky meniacimi sa farbami, ktoré vtiahnu návštevníkov do nočnej prechádzky nad Dunajom. Vizuálna hra farieb sa stáva symbolom prepájania brehov, spolupatričnosti, tolerancie, akousi oslavou rozmanitosti a inakosti. Starý most hrajúci všetkými farbami odkazuje na dôležitosť nového myslenia v ľudskom spájaní sa pre vzájomnú toleranciu a slúži ako antixenofóbny odkaz pre globálnu identitu, otvorenosť a vzájomné porozumenie. Tejto dôležitej téme s odkazom, že Slovensko žije všetkými farbami sa aktuálne venuje aj Absolut., v spolupráci s ktorou, táto idea vznikla. Lebo je jedno odkiaľ sme, všetci sme si rovní. Starý most žije všetkými farbami vďaka Absolut vodke.
BN Label (SK) je neoficiálne zoskupenie umelcov, svetelných dizajnérov, grafikov a programátorov, ktorí od roku 2009 sú priamou či nepriamou súčasťou Bielej noci. Ide o ľudí, ktorí sa buď na niektorom ročníku festivalu spoznali ako umelci či technici, alebo počas neho zistili, že ak by sa spojili, vytvorili by čosi výnimočné. Hoci každý z nich pracuje samostatne na vlastných dielach a projektoch, v jednu noc ich spája láska a nadšenie pre Bielu noc, pre ktorú špeciálne vytvárajú spoločné diela a projekty.