BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Boris Vaitovič / Light-Kite

objekt
19:00-24:00
Na nočnej oblohe sa ukáže svietiaci obrazec, ktorého jas a pohyby sa generujú na základe intenzity vetra. Šarkan patrí k ekologicky inšpirovaným objektom, ktoré využívajú prirodzené prostredie a sám si vyrába vlastnú elektrickú energiu. Okrem toho že nás poteší svojim svetelným tancom v oblakoch, po pristátí si s ním môžeme napríklad dobiť mobilný telefón, pretože prebytočnú energiu si ukladá do malej batérie.
Boris Vaitovič študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr na Fakulte umení TU v Košiciach, Akadémii výtvarných umení v Prahe a postgraduálne štúdium ukončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pôsobí aj ako pedagóg na Fakulte umení TU v Košiciach. Autor je verejnosti známy svojimi intermediálnymi inštaláciami, prezentovanými na umeleckých podujatiach Biela noc, Návrat vody do mesta, či viacerými exponátmi v košickom Steelparku. Medzi úspešné projekty patrí prezentácia interaktívnej audiovizuálnej inštalácie prezentovanej na Európskej noci výskumníkov v Bruseli i projekt realizovaný v spolupráci s Oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie zastrešeným organizáciou Creative Industry Košice.