BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Boris Vitázek & Zuzana Sabová / Second Litany / SK

26
Projekcia
Dvor Esterháziho paláca, Kapitulská 7
Práca Borisa Vitázka a Zuzany Sabovej vznikla prvý krát ako reakcia na priestor v dvorčeku Fugy v Bratislave. Odvtedy sa však vyvinula na osobitné dielo, ktoré sa objavilo na Bielej Noci v Košiciach a festivale Signal v Prahe. 6 až 12 metrové maľby sú rozhýbané živou projekciou, ktorá je generovaná spolu s hudbou. Projekcia nemá začiatok ani koniec - existuje ako ambientná meditácia nad tancom a náboženským rituálom. Figúry inšpirované maľbami s náboženskými a svetskými výjavmi sa hýbu v pomalom rytme a náhodne spolu interagujú. Dielo bolo zrealizované vďaka aktivite Ing.arch. Ľubomíra Boháča z o.z. Oživenie Kapitulskej ulice. Organizátori Bielej noci veria, že aj toto podujatie pomôže upriamiť pozornosť na riešenie nevyhovujúceho stavebno technického stavu tejto krásnej časti Starého Mesta .
Zuzana Sabová je absolventkou katedry grafiky (2011), jej autorskými dielami však ďaleko presahuje rámec 2D grafického výstupu. V grafických listoch, objektoch a inštaláciách kladie dôraz na tzv. dejovosť materiálu – vyzdvihuje procesuálnosť vzniku diela, veličina času je prítomná aj v jej statických dielach. Boris Vitázek (katedra intermédií a multimédií) realizuje svoju tvorbu zväčša v digitálnom prostredí, kde vytvára vlastné vizuálne svety divákovi prístupné ako videoinštalácie, alebo tiež vo forme počítačovej hry s autorským konceptom. Je udomácnený aj na hudobnej klubovej scéne ako Vj s výrazným autorským prístupom, posúvajúc hranice vj-ingu skôr k hernému prostrediu. Spojenie týchto dvoch autorov nespočíva v dualite ako takej, ale v hľadaní súzvuku digitálnych a fyzických elementov. Táto umelecká dvojica začala svoju spoluprácu počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení.