BIELA NOC Bratislava 27. — 29. september
Menu

Filip Šicko / The Essence of Knowledge / SK

20
Objekt
Námestie SNP, pred Starou Tržnicou
Piatok, sobota a nedeľa, od 12:00 do 24:00
Socha vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania – nevyriešený problém. Metaforicky opisuje túžbu človeka nájsť odpoveď na nepoznané cez postupné hľadanie súvislostí až k finálnej odpovedi. Inštalácia so svetelnou hrou vytvára meniace sa vizuálne štruktúry. Ambientné pulzovanie svetiel dodáva dielu dynamiku a akcentuje rôzne časti inštalácie v rôznom čase. Pred očami divákov tak statická inštalácia ožíva v pomalých svetelných metamorfózach. Svetelný dizajn: Ján Šicko S podporou Eset Science Award.
Filip Šicko (*1981) je slovenský sochár a výtvarník. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave voľnú sochu u prof. Jozefa Jankoviča a Ateliér sochárstva pod vedením Jindřicha Zeithammla v Prahe na AVU. Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí, zúčastnil sa viacerých sochárskych sympózií a svoje diela má trvalo umiestnené oi. v Japonsku, Južnej Kórei, Izraeli, Turecku. V sochách využíva hlavne bronz a kameň. Venuje sa aj 3D grafike.