BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Galéria Nedbalka / Tlesk plesk

34
Svetelná inštalácia
Galéria Nedbalka, Nedbalova 17
Inštaláciu si môžete vychutnať od 23:00 - 00:00
Interaktívne umenie je súčasťou umenia nových médií. Aktívny divák pomocou interakcie sa stáva súčasťou umeleckého diela. Tlesk plesk je hravé svetelné dielo pochádzajúce z kreatívnej dielne TRAKTu. Je situované v exteriéri pred Galériou Nedbalka a má za cieľ aktivizovať divákov. Diváci pomocou svojích rúk modifikujú svetelnú atmosféru a vizuálne prostredie na zavesených dáždnikoch nad svojími hlavami. Príď, vykloň hlavu, tleski a vychutnaj si dernisaž jedinečnej dáždnikovej inštalácie. Inštalácia je podporená Fondom na podporu umenia Prednášky mladých autorov výstavy Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov 2018 Mladí autori prestavia svoju tvorbu medzi 19.00h – 21.00h. Vstupné na výstavu zdarma do 23.00h.