BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Jakub Gavalier / Zrodenie nového sveta

multimediálna inštalácia
Námestie River Park, Dvořákovo nábrežie 8
19:00-24:00
1. zrodenie sveta 2. evolúcia/optimalizácia 3. efektívny kanonický svet 4. katastrofa/chaos 5. zamrznutie 6. usporiadaný chaos 7. emergencia 8. zrod noveho sveta Dve bytosti vstupujú v tretej časti príbehu do zdanlivo "dokonalého sveta" riadiaceho sa jednoduchými a jasnými pravidlami. Dovtedy osamelo putovali v svojej odlišnosti, až ich náhoda, katastrofa a chaos spoja dokopy. Svet na chvíľu zamrzne, zaspí a oni zostávajú jediní bdelí. Postupne prebúdzajú svet a stávajú sa súčasťou nového sveta - nového začiatku.. Príbeh je vyrozprávaný pohybom častíc, zanechávajúcich stopy po neohraničenej ploche, doplnený hudbou. Aj bez znalosti konkrétnych častí príbehu je dielo otvorené rôznorodému uchopeniu a náhľadu na príbeh. S podporou JTRE.
Jakub Gavalier študoval v ateliéri APK+ na katedre intermedií VŠVU. Zaoberá sa témami ako simulovaná realita, fraktálna geometria, transhumanizmus, transformácie informácií či nájdené kompozície. Pri svojej tvorbe využíva médiá naprieč celým senzorickým spektrom. Intermediálne kombinuje filozofiu, vedu a umenie.