BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Jaro Varga / Dávam niečo, čo nemám, niekomu, kto to nechce

kresba, performance
začiatočný point: Panenská
19:00-24:00
Umelecká intervencia má performatívny charakter. Umelec prostredníctvom kresby, resp. cez svoje telo, postupne zakresľuje neprerušovanú červenú čiaru na chodníkoch v centre mesta. Týmto fyzickým aktom prepája miesta, ktoré sú zafixované v jeho pamäti ako lokality, kde sa v poslednej dobe odohrali brutálne násilné činy. Monumentálnou niekoľkokilometrovou gestickou kresbou autor symbolicky reaktivuje topografiu násilia vo svojich spomienkach, ale aj v kolektívnej pamäti okoloidúcich obyvateľov. Dielo má charakter iniciácie, kde fyzicky náročný proces kreslenia je akýmsi rituálnym tancom, pri ktorom dochádza k oživeniu času a miesta incidentov a k postupnému empatickému splynutiu s obeťami násliných činov. Nakreslený obrazec je ako ideogram, ktorý nie je možné obsiahnuť jedným pohľadom. Pozrieť si dielo znamená vytvoriť ho a prežiť ho nanovo, a to vydaním sa na niekoľkohodinovú púť po červenej čiare, po stope umelca a po stope násliných činov.
Jaro Varga Slovenský výtvarník a kurátor žijúci v Prahe. Magisterský titul a doktorát získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a zúčastnil sa aj výmenných pobytov na vo Viedni, Vroclavi a Pensylvánii v USA. Vystavoval na samostatných aj skupinových výstavách doma i v zahraničí.