BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Karina Smigla-Bobinski / ADA / DE, PL

17
Interaktívna inštalácia
Kunsthalle LAB, Nám. SNP 12
Výstavu si môžete vychutnať od 27.9. do 30.10.
ADA je názov pre interaktívnu inštaláciu v podobe kinetického objektu – héliom naplneného rozmerného balónu, ktorého povrch tvorí niekoľko desiatok hrotov z dreveného uhlia. Uvedením ho do pohybu začína nepredvídateľná „akcia“ kresby po stenách, strope a podlahe miestnosti. Jeho autorka – v Nemecku pôsobiaca intermediálna umelkyňa poľského pôvodu Karina Smigla-Bobinsky ho označila ako postiindustriálny „tvor“, ktorý sa podobá na molekulárny hybrid z nano- biotechnológie. Či za umelecké dielo môžeme považovať samotný skákajúci objekt alebo výsledné kresby na stenách, ktoré svojim pohybom vytvára takmer autonómne - autorka nedefinuje. Interpretáciu necháva na návštevníkov – to čo sama začala, publikum skompletizuje.
Karina Smigla-Bobinsky sa vo svojej tvorbe venuje primárne novým médiám a digitálnemu umeniu. Žije a pracuje v Mníchove. Pohybuje sa niekde medzi vedou, intuíciou, výrazom a poznaním. Sama produkuje a zároveň spolupracuje na projektoch od kinetických plastík, interaktívnych inštalácií, umeleckých intervencií až po fyzické divadelné predstavenia a online projekty. Jej diela sú akýmsi premostením kinetického umenia, kresby, videa, inštalácie, maľby, performance a sochy. Jej diela boli prezentované na festivaloch, v galériách a múzeách a to na piatich rôznych kontinentoch v rámci 45 krajín ako napr. Signapore Art Museum, Grande Halle de la Villette v Paríži, Science Gallery v Dubline, IPARK Museum of Art in Suwon (Kórea), Microwave International New Media Arts Festival v Hong Kongu a pod.