BIELA NOC Bratislava 27. — 29. september

Katarína Komarová / Kalia / SK

9
Interaktívny objekt
-1. podlažie, Eurovea, Pribinova 8
Piatok, sobota a nedeľa, od 16:00 do 22:00
Terapeutická pomôcka, zážitková hračka, ale aj pôsobivý estetický zážitok. Interaktívny objekt Kalia dizajnérky Kataríny Komarovej vychádza z princípu kaleidoskopu, ktorý je prepracovaný na rotačný objekt - kaleidoskopické obrazce vznikajú v priezore objektu pohybom celého telesa. Nezostávajú však uzamknuté vo vnútri, pomocou vnútornej kamery a vonkajšieho projektoru sa premietajú aj na objekt samotný. Užívatelia sú tak obklopení projekciou farebných ornamentov, ktoré prácou s telesom osobne vytvárajú. Divák nie je pasívny, ale stáva sa súčasťou vizuálnej kompozície a diela samotného. Obrazce, ktoré prácou s objektom vznikajú, pôsobia harmonicky a majú upokojujúci účinok. Koncept diela je inšpirovaný relaxačným a terapeutickým prístupom “snoezelen.” Ten sa okrem iného využíva v práci s ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím, vyvoláva pocity bezpečia a pohody a zároveň podnecuje k skúmaniu a aktivite.
Katarína Komarová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti sa okrem maľby venuje najmä grafickému, obalovému a produktovému dizajnu, v rámci ktorých sa zaujíma o prepojenia medzi kvalitným produktovým dizajnom a špecifickými terapeutickými účelmi. Vo svojej aktuálnej tvorbe sa venuje hľadaniu dizajnových riešení ako pomôcok v odstraňovaní každodenných bariér, ktoré nám nastavujú zdravotné obmedzenia, životný štýl alebo okolité prostredie.