BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Lubo Mikle / FLOSCULUS 2 / SK

3
Objekt
Dvořákovo nábrežie
FLOSCULUS 2 je v poradí piatym mutantom z divízie SLT. Koncept SLT - Symfónia Ľudskej Tmy, dlhodobo mapuje pálčivé témy ľudskej spoločnosti a jej periférii. Lubo Mikle, výrazná osobnosť slovenského sochárstva pracuje predovšetkým s industiálnymi prvkami, ktoré jeho zásahom menia svoj význam, prvotný účel a charekter. Zároveň tvoria zaujímavý dialóg s verejným priestorom.
Lubo Mikle sa narodil v Bratislave v roku 1982. V roku 2006 ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Mikle pracuje prevažne s médiom socha, zvukový objekt a inštalácia. V jeho tvorbe sa spájajú prvky recyklácie, umenia priemyselného charakteru, monumentality, deštrukcie a transformácie vlastného diela. Jeho diela sú zastúpné v zbierkach doma i v zahraničí.