BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Lubo Mikle / KUVYT

objekt
Rázusovo nábrežie, vedľa Propeleru
2.-15.10.2020
Kompozícia odkazuje na aktuálne témy kultúrnej identity, životného prostredia a ďalších spoločensko-sociálnych problémov. Neľahké obdobie karantény a postkarantény sa stalo globálnou skúškou ľudstva a jeho súdržnosti, respektíve každodenného života za prítomnosti rôznych faktorov strachu. Kompozícia šiestich kontajnerov predstavuje sochársky vstup vo forme veľkorozmernej interaktívnej inštalácie na báze recyklátov, ready-made, prefabrikátov, svetelnej audiotechniky ako aj produktov každodennej reality. Kompozičné riešenia a štruktúra inštalácie poskytnú pri konfrontácii s pozorovateľom audiovizuálnu a interaktívnu platformu, divákom a diváčkam tak budú umožnené viaceré prístupy vnímania od aktívnej participácie cez postranné pozorovanie, až po vzdialeného poslucháča či poslucháčku. Šesť kontajnerov predstavuje šesť otvorených brán, symbolizujúcich slobodu, prechod alebo nádej, šesť rôznych vyhliadok, približujúcich rôzne prostredia v sprievode svetelnej a zvukovej inštalácie. S podporou JTRE, BTB, Starého Mesta, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Fond architekta Weinwurma, Dovolenka dobrý napad.
Lubo Mikle je slovenský umelec žijúci v Bratislave, absolvoval VŠVU. Pracuje prevažne ako sochár, venuje sa aj zvukovým objektom a inštaláciám. Jeho práca spája prvky recyklácie, priemyselný charakter, rozsiahlu dimenziu, deštruktívne postoje a transformácie. Často spolupracuje s hudobnými skladateľmi, zvukovými interpretmi a súčasnými tanečníkmi. Spoluorganizuje sympóziá a výstavy. Doteraz produkoval 12 samostatných výstav a zúčastnil sa na mnohých skupinových výstavách doma i v zahraničí.