BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Marcel Gacho & Peter Gonda / Möbiov pás / SK

19
Objekt
Dvorana Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33
Inštalácia pretvára známy matematický model - Möbiov pás - do štylizovanej svetelnej formy, ktorá nahrádza matematickú definíciu vizuálnym zážitkom pozorovateľným v priestore aj čase, kde sa svetelné sekvencie pokúsia prekresliť dvojrozmernú povahu tejto formy do troch rozmerov. Dielo má byť pripomienkou zložitosti, ktorá sa často skrýva v pokusoch o hľadanie nových foriem, aj keď tie samotné si zachovávajú na prvý pohľad jednoduchú podobu. Snáď aj motiváciou k hľadaniu zložitosti na miestach a vo formách, kde je jednoduché ju prehliadnuť.  Urobiť zo zdanlivých samozrejmostí priestor pre ďalšie skúmanie a inšpiráciu. Projekt vznikol v spolupráci so spoločnostou Fosali a občianskym združením Fashion Live!
Peter Gonda a Marcel Gacho Architekti, ktorí sa po dlhšom čase opäť zišli, aby sa popri svojej praxi venovali aj ďalším aktivitám, ktoré sa niekedy dotýkajú architektúry, inokedy presahujú do príbuzných disciplín. V svojej práci kombinujú priestorové štruktúry, svetlo či digitálne nástroje.