BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Marek Kvetan

svetelné objekty
Sklad č. 7, Eurovea City
Marek Kvetan študoval na VUT v Brne na Katedre výtvarných umení a svoje štúdium ukončil na VŠVU v Bratislave na Katedre maľby. Slovenský multimediálny umelec bol jednou z výrazných postáv mladej generácie slovenského umenia 21.storočia a úspešne figuruje v širšom stredoeurópskom kontexte. Kvetan prináša post-konceptuálne postupy a preferuje kalkuláciu, pojmové myslenie a dvojité kódovanie. Svoje analytické spôsoby uvažovania premieta do rozličných médií – v poslednom období sa však sústreďuje predovšetkým na digitálne printy a na tvorbu jednotlivých objektov.