BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Marek Kvetan / Osie hniezda

objekt
SODA Gallery, Školská 10
19:00-24:00
V priestore galérie sú nainštalované 3 - 4 kusy osích hniezd, vyrobené ako zväčšeniny a umiestnené na strope, rovnako ako v ich reálnom prostredí. Materiál hniezd simuluje ich prirodzený vzhľad. Každé hniezdo je autentickou kópiou podľa predlohy. Hniezda sú vybavené pre diváčky a divákov neviditeľnou technológiou: zvukovou aparatúrou a počítačovou riadiacou jednotkou. Pomocou algoritmu každé hniezdo generuje simulujúci zvuk hmyzu, čiže vytvára “efekt vybudenia - obrany – agresie”. Tento zvuk je dosiahnutý pomocou na mieru naprogramovaného softvéru. Výsledný zvuk prvoplánovo pripomína bzučanie hmyzu, ale každá jednotka - hniezdo bude generovať iný zvuk vychádzajúci z autentických zvukov, ktoré produkuje civilizácia, napríklad symfonický orchester (ladenie nástrojov pred koncertom), zvuk hudobného klubu, zvuk davu – ľudských hlasov, zvuk transportu (metro - doprava – industria) a pod. Generovaný zvuk je doplnený o nahrávku zboru, čítajúceho filozofický text pripravený pre tento projekt. Celý výstavný priestor bude osvetlený sodíkovým svetlom, čím sa dosiahne potlačenie farebnosti.
Marek Kvetan študoval na VUT v Brne na Katedre výtvarných umení a svoje štúdium ukončil na VŠVU v Bratislave na Katedre maľby. Slovenský multimediálny umelec bol jednou z výrazných postáv mladej generácie slovenského umenia 21.storočia a úspešne figuruje v širšom stredoeurópskom kontexte. Kvetan prináša post-konceptuálne postupy a preferuje kalkuláciu, pojmové myslenie a dvojité kódovanie. Svoje analytické spôsoby uvažovania premieta do rozličných médií – v poslednom období sa však sústreďuje predovšetkým na digitálne printy a na tvorbu jednotlivých objektov.