BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Martin Dzurek, Stroon, Jakub Pišek / Bdelosť / SK

31
Objekt
Gotická kaplnka sv. Jána z boku kostola Zvestovania, Františkánske námestie 1
Inštaláciu si môžete vychutnať od 20:30 do 01:00
Umelecká inštalácia Bdelosť spája tematický koncept a objekt výtvarníka Martina Dzureka s hudobno-zvukovou zložkou hudobného producenta Stroona a lightdesignom novomediálneho umelca Jakuba Pišeka. Jej minimalistická forma v sebe skrýva komplexný súbor stimulov, ktoré k divákovi prehovárajú s cieľom prebudiť ho zo stavu letargie a pasivity a objaviť vlastný charakter bdelosti ako jeden z najpodstatnejších a najužitočnejších fyzických a psychických stavov človeka. Autor konceptu, výtvarná realizácia: Martin Dzurek Hudba, zvuk: Stroon Lightdesign: Jakub Pišek Kurátorka: Klára Hudáková Venované Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej
Umelecká tvorba Martina Dzureka sa vyvíjala v priebehu niekoľkých desaťročí. Jeho výtvarný prejav je bohatý a širokospektrálny. Popri sochách komorného charakteru je neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby aj monumentálna plastika. V ostatných rokoch sa jeho výtvarné aktivity rozšírili o interaktívne inštalácie a performance, v ktorých sa spája hudba, divadlo, fotografia, literatúra a video. Pri prepojení týchto viacerých umeleckých médií rád využíva netradičné miesta a spoluprácu s inými autormi a tvorcami. K tým významnejšie radíme predovšetkým inštaláciu realizovanú v jednom z najstarších kostolov na Slovensku Drážovciach pri Nitre. Vystavoval na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, zúčastnil sa na slovenských a medzinárodných sympóziách, je členom viacerých výtvarných umeleckých spolkov na Slovensku.