BIELA NOC Bratislava 27. — 29. september
Menu

Matej Černušák - Akasha Visualisation / All / SK

14
Animácia
Landererova 12
All je na mieru vytvorená digitálna animácia, umiestnená na jednej z najväčších LED obrazoviek v strednej Európe. Ako napovedá už samotný názov, jej obsahom je „všetko“. Zobrazuje zmes vecí, ktoré nás obklopujú a ponúka obraz našej doby, v ktorej sa stretáva príroda s mestom, človek s technológiami, reálne s imaginárnym. Všetky tieto elementy sa pomaly prelínajú, žijú v symbióze alebo sa asimilujú, aby sa objavili v novej podobe.
Matej Černušák je jedným zo zakladajúcich členov AKASHA VISUALSTATION. Spoločne s Alexom Zelinom už viac ako desať rokov tvoria počítačové animácie pre festivaly, eventy, divadlá či zahraničné videomappingové súťaže. Má za sebou desiatky zrealizovaných projektov na Slovensku aj v zahraničí. Najčastejšie využíva technológiu projekcií na objekty, nazývanú aj 3D mapping. 3D mapping je digitálne médium, ktoré pracuje so svetlom a tieňom, narúša perspektívu a mení pohľad na bežne zaužívané objekty vo verejnom priestore. Okrem 3D mappingu sa venuje aj vytváraniu motion designu, vj-ingu, návrhom a tvorbe stage designov a rôznorodých priestorových objektov. Viac sa dozviete na: www.avst.sk