BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Róbert Makar / Kultúra dáva odpovede / SK

36
Svetelná inštalácia
Záhrada Umelka
Svetelná inštalácia Róberta Makara nabáda diváka ku kontemplácii o otázke postojov a preferencií, ktoré sa nám vynoria z kultúrneho podvedomia v neočakávaných situáciách. Je mnoho nových situácií, v ktorých zareagujeme starým zaužívaným spôsobom a potom pátrame ako sa nám do podvedomia dostali takéto reakcie, postoje a preferencie. Róbert Makar je pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a rovnako tak na Akadémii umenia v Banskej Bystrici. Venuje sa grafike, maľbe a svetelným objektom.