BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Showmedia / Vertikála / SK

13
Multimediálna inštalácia
Eurovea City - Mrakodrap, Pribinova 7
Inštaláciu si môžete vychutnať od piatku 18:00 do nedele 02:00
Nekonečný vertikálny priestor vytvorený za pomoci zrkadiel je optickou ilúziou starou ako zrkadlá samé. V kontexte priestoru, kde čoskoro uzrie svetlo sveta najvyššia stavba krajiny a prvý slovenský mrakodrap, sa táto zrkadlová hra stáva experimentálnou formou architektonickej vizualizácie – akousi analógovou „AR“ (rozšírenou realitou). Animácia vertikálnych svetelných trubíc vytvára efemérny zážitok založený na architektúre zatiaľ neexistujúcej budovy, ktorý umocňuje futuristická hudba z dielne Dead Janitora. Návštevník má tak na pár okamihov možnosť priamo na mieste zhliadnuť v zábleskoch majestátnosť stavby blízkej budúcnosti. S podporou J&T REAL ESTATE.
Štúdio SHOWMEDIA pôsobí v oblasti svetelného dizajnu viac ako 20 rokov. Má za sebou množstvo realizácií v architektúre, divadle a zábavnom priemysle. Skúsenosti z týchto segmentov, znalosť najmodernejších technológií a spolupráca s viacerými umelcami im umožňuje kombinovať a experimentálne sa pohybovať v týchto oblastiach a vnášať inovatívne prvky do ich realizácii. SHOWMEDIA dlhodobo spolupracovala na projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, pre ktorý okrem iného navrhla a zrealizovala koncept osvetlenia Dómu sv. Alžbety pre Otvárací Ceremoniál Košice 2013. V roku 2017 SHOWMEDIA získala prestížne medzinárodné ocenenie ILDA Awards v kategórii Fine arts za unikátny laserový maping na budove VUB banky. Od roku 2010 je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného festivalu Biela noc.