BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Viktor Frešo / Mega Viki / SK

7
Objekt
Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie
Monumentálny autoportrét s príznačným názvom Mega Viki je prirodzeným pokračovaním Frešovho konceptu intuitívneho zobrazovania svojej tváre/hlavy a príznačnej mimiky. Zakladateľ egoartu je dlhodobo presvedčený o tom, že najdôležitejšie v umení je autentickosť a pravdivosť témy a tak častokrát pracuje s motívom svojej oválnej hlavy v rôznych podobách. Radikálne gesto, minimalizmus a megalomanstvo - pre Viktora tak typické, sa sústredili aj v tomto novovzniknutom diele špeciálne vyrobeného pre tohtoročnú Bielu noc, v obrovskej svietiacej hlave kontrastne vsunutej do historického priestoru Moyzesovej siene. S podporou J&T REAL ESTATE.
Viktor Frešo študoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení a v Prahe na Akademii výtvarních umění, kde v roku 2003 diplomoval. Frešo patrí medzi najvýraznejšie postavy súčasného umenia po roku 2000 v regióne bývalého Československa. Jeho práce a celkový prístup k umeniu patrí k veľmi netypickým, ale zároveň silne reflektujú spoločenskú a kultúrnu situáciu. Umelec vytvára rafinované koncepty a projekty, ktoré prezentuje ako zdanlivo jednoduché, uzatvorené umelecké diela ”Piece of art “. Často je vo svojich dielach kritický a agresívne vyjadruje pohŕdanie samotnou výtvarnou scénou a jej procesmi, no s podtónom ľahkosti, humoru a hry. Či už intervenuje do verejného priestoru, alebo vystavuje v galériách, dbá na to, aby z prevedenia bola poznať okamžitá tvorivá akcia - GESTO. V posledných rokoch sa autor venuje okrem iného sochárstvu a maľbe.