BIELA NOC Bratislava 2. — 4. október 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

VŠMU / Hranice

svetelná inštalácia
Štúdio Kaplnka, Ventúrska 3
19:00-24:00
Študenti Vysokej Školy Múzických umení, katedry Divadelnej scénografie na Ventúrskej ulici v priestoroch štúdia Kaplnka pripravujú svetelnú inštaláciu, ktorá testuje hranice priestoru, mysle, predstavivosti a fantázie. Hlavným cieľom je hra s vytváraním a posúvaním hraníc a skúmaním reakcií na priestor, nové formy, tvary, línie. Hra umožňuje skúmanie reakcií ľudí na prekážky či obmedzenia - reálne, morálne a mentálne, pomyselné, praktické či filozofické. Téma HRANÍC, na základe ktorých vytvárame premenlivý priestor, reflektuje aktuálne spoločenské dianie. Kladieme si otázky na ktoré si každý z nás musí nájsť vlastnú odpoveď. Čo sú to hranice? Kde je naša hranica? Kto ju určuje a prečo ju rešpektujeme? Čo akceptujeme a čo je pre nás neprekonateľné? Existuje absolútna neprekonateľná hranica? Fyzická alebo mentálna?