BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

VŠVU / ble$$ed / SK

23
Performance
Rudnayovo námestie
od 19:00 do 23:00
Kolaboratívny projekt študentov Katedry Intermédií VŠVU sa pohybuje na hranici divadla a performance. Dôraz nie je kladený na dej či konkrétnu následnosť situácií, ale na celkovú atmosféru, kedy herci a prostredie zohrávajú podobne dôležitú rolu. Projekt je miesto a časovo špecifický a vzniká ako spoločné dielo prienikom záujmov aktérov. Môže byť vnímaný ako zenový zážitok, kedy nie je potrebné hľadať význam či zmysel, avšak prítomnosť odrazu spoločenskej nálady je viac než pravdepodobná.