BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

VÚB Výhľad / SK

33
Vyhliadka na Bratislavu
VÚB banka, Mlynské nivy 1
Výhľad si môžete vychutnať od 17:00 do 2:00 hod. Aj tento rok si vďaka VÚB banke budete môcť počas Bielej noci vychutnať jedinečný zážitok z výhľadu na Bratislavu z jej ikonickej budovy centrály v centre mesta. Pre vstup je potrebné vopred si rezervovať čas na bielanoc.vubzazitky.sk. Registrácia bude spustená 21.9.2018 o 9:00 hod.