BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Willi Dorner / bodies in urban spaces / AT

8
Pohybová performance
Nová štvrť Eurovea City, začiatok Gondova 2, Filozofická fakulta UK
15:00, 19:00, 22:00; 3 x 60 min
Uži si netradičnú prechádzku novou štvrťou, staň sa turistom vo svojom meste! Prestížny rakúsky choreograf Willi Dorner v Bratislave premiérovo predstaví svoju fyzickú prechádzku architektúrou, špeciálne vytvorenú pre novovzniknutú štvrť Eurovea City. Reťazec zásahov do mestského prostredia prebehne rýchlo a len na krátky čas, čo umožní divákovi vnímať rovnaký priestor alebo miesto v novom svetle, úplne inak. Ide o pohybujúci sa sprievod, vytvorený zo skupiny lokálnych tanečníkov, akrobatov, breakdancerov či horolezcov, ktorí povedú divákov cez vybrané časti verejných a poloverejných priestorov. Pestrofarebné telá tak na pár okamihov zmenia pohľad na okolitú architektúru a ukážu netradičný dialóg s verejným priestorom. Jej cieľom je poukázať na mestskú infraštruktúru, jej možnosti, limity, narušiť stereotyp, pravidlá a konvencie. Okoloidúci sú tak na chvíľu vyrušení z bežného pohybu a rutiny a zároveň vyzvaní, aby uvažovali o svojom mestskom okolí, o ich pohybovom správaní a zvykoch. O fotografické zábery z celého priebehu udalosti sa postará fotografka Lisa Rastl. S podporou J&T REAL ESTATE.
Willi Dorner je významný rakúsky umelec, ktorý už od roku 1990 vytvára vlastné choreografie. Okrem rôznych medzinárodných vystúpení sa zapojil tiež do filmovej produkcie. Usiluje sa vytvárať udalosti, pri ktorých má divák možnosť nadobudnúť nové skúsenosti, iný pohľad a vnímanie každodenného života. Jeho tvorba bola prezentovaná na rôznych podujatiach v Európe, Afrike, Severnej a Južnej Amerike či v Číne.