BIELA NOC Bratislava 27. — 29. september
Menu

Zuzana Husárová / Energia / SK

21
zvuková performance
Kunsthalle LAB, Námestie SNP 12
Nedeľa o 20:00 (trvanie 20 minút)
Zvuková performancia Zuzany Husárovej skúma rôzne formy výmeny energie: v prostredí, medzi ľuďmi, situáciami, štádiami zážitkov, zvukovými prvkami a poetickými štruktúrami. Formálne pracuje s extenzívnymi pozíciami vokálnych techník, kombinuje naživo tvorené zvuky s fyzickou manipuláciou nahraných slabík, slov či fráz, a mixuje poéziu s tonalitou na pozadí fonosféry niekoľkých hlasov.
Zuzana Husárová sa ako autorka a teoretička venuje elektronickej literatúre, zvukovej poézii a poetickým performanciám. Má doktorát z literárnej vedy (ÚSvL SAV) a pôsobí na PdF UK v Bratislave, na Universität fűr angewandte Kunst vo Viedni a na FF MU v Brne. S Ľubomírom Panákom vytvorila niekoľko interaktívnych literárnych diel (Enter: in' Wodies, I: *ttter, Obvia Gaude, Talis Quadra). S Amaliou Roxanou Filip spolupracovala na transmediálnych projektoch liminal a lucent (2012-2014, knihy vizuálnej poézie, zvuková poézia, živé performancie), s Olgou Pek vytvorila origami knihu a performance Amoeba. Je členkou intermediálnych predstavení Suvenír a Skúmanie javov. Spolu s B. Suwarou editovala knihu V sieti strednej Európy (2012) a s M. Mencíou publikáciu ENTER+ Repurposing in Electronic Literature.