BIELA NOC Bratislava29. september
Garantujeme, že nezaspíte!

Zuzana Sabová / NO ROOTS NO FRUITS / SK

21
Multimediálna výstava
Galéria Statua, Pálffyho palác, Zámocká 41
Objektové kompozície z kovového lešenia, viazania, nájdených drevených samorastov a figurálnych obrazov v maľbe, v kombinácii so zvukom, digitálnymi obrazmi a animáciou formou mappingu - budú prezentované v trojúrovňovej pivnici Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Korene a plody, silné filozofické symboly vystupujú ako metafory v mnohých kultúrach. Ich spojenie evokuje nevyhnutný rast. Samozrejmý poznatok, že bez koreňov niet plodov, je rozvíjaný do mnohých príbehov, ktoré hovoria o okolnostiach rastu, v prenesenom význame o človeku, jeho pôvode, zázemí, identite, očakávaniach, mentálnom vývoji a o situáciách a schémach, ktoré ho ovplyvňujú. Inštalácia nereaguje priamo na niektorý z konkrétnych známych príbehov a podobenstiev, je autorskou úvahou, multimediálnou skladbou, ktorá v symbolike použitých materiálov vytvára nový autentický príbeh autorky.
Zuzana Sabová je absolventkou katedry grafiky (2011), jej autorskými dielami však ďaleko presahuje rámec 2D grafického výstupu. V grafických listoch, objektoch a inštaláciách kladie dôraz na tzv. Dejovosť materiálu – vyzdvihuje procesuálnosť vzniku diela, veličina času je prítomná aj v jej statických dielach.