BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Ariadna Vendelová a kolektív LA LYRA / Birds / SK

15
Tanečná performance
Mestský park, pri fontáne
19:00 / 20:00 /21:00 /22:00 / 23:00, trvanie 20 min.
Tanečno-akrobatická performance Birds skúma pocity tela, kedy je bytie vymedzené na limitovaný priestor a čas. Človek ako súčasť prírodného sveta bol kedysi obklopený bezmedznou prírodou, kde prevládala neskrotnosť a divokosť. Dnes je tomu opak, rastlinná a živočíšna ríša žijú na posledných ostrovčekoch pozostatkov prírody. Kam sme to až dohnali? Chýba ľuďom perspektíva vtákov? Nestačí nám o tom vedieť, potrebujú ľudia na vlastnom tele zažiť pocity skľúčenosti a strádania, ktoré prežívajú stromy uväznené v betóne veľkomiest a zvieratá obývajúce zmenšujúce sa lesné plochy? Zvládne príroda prežiť náš manierizmus? Asi áno, lebo je mocná. Ako sa však cíti? Ako sa cítia zvieratá a rastliny s ktorými sa denne míňane v zajatí mesta? A ako sa tu, v podmienkach, ktoré sme si vytvorili, vlastne cítime my? Tieto otázky si performerky vložia do tela a v Mestskom parku sa ony, reprezentujúc ľudský druh, ocitnú v zajatí stromu ako ostrovu prírody, skúmajúc pohybové reakcie na pocity prostej animálnosti, cykličnosti času, skľúčenosti, kolektívnej pamäte, nádeje, strádania, spomienok, dychu života a smútku pred koncom. Koncept a choreografia: Ariadna Vendelová
Súbor Lalyra (kedysi Ariadnina Niť) sa venuje vzdušnému tancu, ako jednému zo žánrov nového cirkusu. Záujmom súboru je pokladať dôraz na pohyb ako taký, na tanečnosť tela, a skôr než s cirkusovou pracovať s tanečnou estetikou. Lalyra sa podieľa na rozvíjaní novocirkusovej a tanečnej scény na Slovensku a predovšetkým v Košiciach prostredníctvom vyučovania kurzov a workshopov vzdušného tanca, autorskej choreografickej tvorby, účinkovania na rôznych podujatiach a predstaveniach a účasti na medzinárodných festivaloch doma i v zahraničí.