BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

Ateliér nových médií FU TU KVUaI / Výber mediálnych prác študentov Ateliéru nových médií / SK

15
Výstava
Múzeum V. Lofflera, Alžbetina 20
Piatok od 12:00 do 22:00, sobota od 12:00 do 24:00 a nedeľa od 12:00 do 17:00
Výber mediálnych prác študentov Ateliéru nových médií, ktoré reflektujú témy ako súčasný informačný šum, obrazová presýtenosť alebo svetelný odpad. Interaktívne a svetelné inštalácie, fotografie, projekcie s vizionárskym podtextom, prezentujú prierezovo aktuálne témy nastupujúcej generácie. Pedagogické vedenie Murín / Vaitovič / Kitta / Jakubčáková /Kudla