BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

BN Label & Jana Potiron / Hlas / SK

24
Interaktívna svetlená inštaláca
Strojárenská 3
Industriálny priestor Strojárenskej ulice sa stane jednou z dominánt Bielej noci v Košiciach. Nádvorie priemyselnej stavby sa v nočných hodinách rozžiari farebnými svetlami, v ktorých naplno vyniknú charakteristické črty budovy bývalej tabakovej továrne. Audiovizuálna inštalácia vytvorená špeciálne pre tento priestor prinesie aj interaktívny rozmer. Obrovský megafón umiestnený na nádvorí umožní návštevníkom rozohrať dialóg s budovou a stať sa tak súčasťou diela. Vizuálne prvky inštalácie sa budú meniť podľa výšky a tónu hlasu každého, kto pristúpi k megafónu a nechá svoj hlas rozozvučať.
BN Label (SK) je neoficiálne zoskupenie umelcov, svetelných dizajnérov, grafikov a programátorov, ktorí od roku 2009 sú priamou či nepriamou súčasťou Bielej noci. Ide o ľudí, ktorí sa buď na niektorom ročníku festivalu spoznali ako umelci či technici, alebo počas neho zistili, že ak by sa spojili, vytvorili by čosi výnimočné. Hoci každý z nich pracuje samostatne na vlastných dielach a projektoch, v jednu noc ich spája láska a nadšenie pre Bielu noc, pre ktorú špeciálne vytvárajú spoločné diela a projekty. Jana Potiron (Nováková) je zakladateľka dizajnového štúdia Grung. Ako produktová dizajnérka pracuje s presahmi dizajnu do umenia v praktickej, ale aj teoretickej rovine Jej tvorba obsahuje diela od nábytkových prvkov ovplyvnených emóciami, cez site-specific inštalácie vo verejnom aj súkromnom priestore, ako aj floristické koncepty. Od roku 2009 je členkou dizajnérskeho zoskupenia KEKS Design/creative lab, ktoré je tvorené mladými dizajnérmi z oblasti produktového, interiérového a grafického dizajnu. Od roku 2014 tvorí pod vlastnou značkou GRUNG, so zameraním na autorské nábytkové prvky a site-specific dizajn v oblastiach Products, Art a Flowers podľa zamerania projektov. Momentálne pôsobí na Fakulte Designu a umení Ladislava Sutnara v Plzni ako vedúca ateliéru Design nábytku a interiéru. GRUNG design brand has been set up by Jana Potiron (Nováková), who is a product designer working with fusion of design and art on a practical and theoretical level. Her work includes pieces from furniture elemets influenced by emotional perceptions, through site-specific installations in public or private spaces, to florist concepts. Since 2009 Jana has been a member of a design collective ‘KEKS Design / Creative Lab’, which is made up of young designers in areas of product, interior and graphic design. Since 2014 Jana has been creating under her own brand GRUNG, focsed on furniture elements and site-specific design in Products, Art and  Flowers.