BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

BN Label / Teória strún v praxi / SK

17
Interaktívny inštalácia
Mestský park
Teória strún je jednou z možných teórií všetkého, zjednocujúcou všeobecnú teóriu relativity a kvantovú mechaniku. Teória strún predpokladá, že základnými stavebnými kameňmi hmoty nie sú bezrozmerné častice, ale jednorozmerné uzavreté alebo otvorené struny, ktorých rôzne vibrácie zodpovedajú rôznym druhom častíc. Teória strún predstavuje v praxi interaktívnu zvukovú kompozíciu, ktorú si môžu účastníci festivalu samostatne vytvoriť na strunách napnutých medzi stromami v mestskom parku v Košiciach.
BN Label (SK) je neoficiálne zoskupenie umelcov, svetelných dizajnérov, grafikov a programátorov, ktorí od roku 2009 sú priamou či nepriamou súčasťou Bielej noci. Ide o ľudí, ktorí sa buď na niektorom ročníku festivalu spoznali ako umelci či technici, alebo počas neho zistili, že ak by sa spojili, vytvorili by čosi výnimočné. Hoci každý z nich pracuje samostatne na vlastných dielach a projektoch, v jednu noc ich spája láska a nadšenie pre Bielu noc, pre ktorú špeciálne vytvárajú spoločné diela a projekty.