BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Boris Vaitovič a študenti ateliéru nových médií, KVUaI , FU, TUKE / Aula MAPsima / SK

28
Mapping
Aula maxima TUKE, Letná 9
Crazy, contemporary, scifi, future, light, patetic, romatic, zmes rôznych vizuálov a zostrihov videoartových prác, špeciálne vytvorených pre plochu Auly maximi. Kombinácia aktuálnych prístupov k práci s dynamickým obrazom a zvukom na mieste, ktoré je miestom začiatku aj konca štúdia každého absolventa technickej univerzity v Košiciach. Študenti ateliéru nových médií prezentujú svoje individuálne výtvarné prístupy v spleti striedajúcich sa obrazových vrstiev.
Boris Vaitovič je autor, ktorý vzišiel z košického výtvarného zázemia. Po ukončení umeleckej priemyslovky pokračoval v štúdiách na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr na Fakulte umení TU v Košiciach, Akadémii výtvarných umení v Prahe a postgraduálne štúdium ukončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V posledných rokoch pôsobí aj ako pedagóg na Fakulte umení TU v Košiciach. Autor okrem dlhodobo rozvíjaného maliarskeho programu je verejnosti známy svojimi intermediálnymi inštaláciami prezentovanými na umeleckých podujatiach ako napr. Biela noc, Návrat vody do mesta, či viacerými exponátmi v košickom Steelparku. Medzi posledné úspešné projekty, patrí prezentácia interaktívnej audiovizuálnej inštalácie prezentovanej na Európskej noci výskumníkov v Bruseli, či projekt realizovaný v spolupráci s Oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie zastrešeným organizáciou Creative Industry Košice. Rovnako je autorom mediálnych inštalácii v projekte "Invisible Hotel" pre hotel Yasmin v Košiciach. Spolu s Jurajom Vajóom a Atilom Tverďákom, stálym členom hudobného zoskupenia Urban Hudák.