BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

Boris Vaitovič / NaturALL / SK

34
Inštalácia
Kotolňa, Strojárenská 3
Piatok, sobota a nedeľa, od 19:00 do 24:00
Je príroda analógová? Bizarné situácie uzavretého mikrosveta, transformácia reality do digitálneho prostredia, či život budúceho veku. Miesto bez mierky a vizuálne príbehy na hrane medzi skutočným a virtuálnym. Eko-mediálna inštalácia.
Boris Vaitovič (*1976) je absolventom TUKE v Košiciach a AKU Banská Bystrica. Jeho tvorba je širšia vo svojom technologickom zázemí, o to viac je koherentná v ideovom základe, ktorý ju prestupuje. Ako rozmerné maľby, tak aj interaktívne inštalácie charakterizuje sklon k relativizácii priestorových a časových súvislostí, ktoré priam analyticky zoskupuje do racionálnych optických kompozícií. Striedme tvaroslovie je dopĺňané citlivým materiálovým (haptickým) prístupom, ktorý vyvažuje fyzikálny scientizmus emotívnym podtónom.