BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Boris Vaitovič / sme TU ! / SK

29
Svetelná inštalácia
Hlavná budova TUKE - observatórium na streche, Letná 9
Atmosferický svetelný lúč multimediálneho umelca Boris Vaitoviča zo strechy observatória hlavnej budovy Technickej univerzity v Košiciach, dáva v mene Fakulty umení všetkým „bielonočným“ na známosť – sme TU už 20 rokov a je nás vidieť!
Boris Vaitovič je autor, ktorý vzišiel z košického výtvarného zázemia. Po ukončení umeleckej priemyslovky pokračoval v štúdiách na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr na Fakulte umení TU v Košiciach, Akadémii výtvarných umení v Prahe a postgraduálne štúdium ukončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V posledných rokoch pôsobí aj ako pedagóg na Fakulte umení TU v Košiciach. Autor okrem dlhodobo rozvíjaného maliarskeho programu je verejnosti známy svojimi intermediálnymi inštaláciami prezentovanými na umeleckých podujatiach ako napr. Biela noc, Návrat vody do mesta, či viacerými exponátmi v košickom Steelparku. Medzi posledné úspešné projekty, patrí prezentácia interaktívnej audiovizuálnej inštalácie prezentovanej na Európskej noci výskumníkov v Bruseli, či projekt realizovaný v spolupráci s Oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie zastrešeným organizáciou Creative Industry Košice. Rovnako je autorom mediálnych inštalácii v projekte "Invisible Hotel" pre hotel Yasmin v Košiciach. Spolu s Jurajom Vajóom a Atilom Tverďákom, stálym členom hudobného zoskupenia Urban Hudák.