BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Braňo Bernár / Landscape / SK

16
Priestorová svetelná inštalácia
Mestský park
Landscape je digitálny „zosilňovač“ prírodných procesov v srdci mestského prostredia. Kým bežne v meste dominujú hranaté tvary budov a hluk áut, inštalácia vyzdvihuje krivky zvlneného terénu, pohyb vetra pohrávajúci sa s vegetáciou, či zvuk svrčkov. Príroda je v urbanizovanom prostredí zväčša vytlačená na okraj, do menej frekventovaných kútov, kde vyčkáva na vhodné podmienky pre rast a expanziu. V imerzívnej inštalácii Landscape je tento pomer obrátený - štruktúry vytvorené človekom sú vytlačené až na úplný okraj vnímania diváka, ktorý tak môže precítiť dominujúcu prírodu  - v znásobenej podobe za pomoci technológií.
Štúdio Showmedia pôsobí v oblasti svetelného dizajnu takmer 20 rokov. Má za sebou množstvo realizácií v architektúre, divadle a zábavnom priemysle. Skúsenosti z týchto segmentov, znalosť najmodernejších technológií a spolupráca s viacerými umelcami im umožňuje kombinovať a experimentálne sa pohybovať v týchto oblastiach a vnášať inovatívne prvky do ich realizácii. Showmedia dlhodobo spolupracovala na projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, pre ktorý okrem iného navrhla a zrealizovala koncept osvetlenia Dómu sv. Alžbety pre Otvárací Ceremoniál Košice 2013. Od roku 2010 je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného festivalu Biela noc.