BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Campus Gallery / FUTUNOW / SK

30
Výstava
(budova liehovaru PK7) , Park Komenského 7
Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Fakulty umení, Technickej univerzity v Košiciach predstaví Peter Tajkov - jej pedagóg a súčasne kurátor tejto výstavy, na domácej univerzitnej pôde v Campus Gallery najnovšie práce študentov fakulty naprieč rôznymi médiami.