BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

Dorota Sadovská / Zranené plátna / Wounded Canvas / SK

13
Svetelná inštalácia
Východoslovenská Galéria, Hlavná 27
Piatok, sobota a nedeľa, od 12:00 do 24:00
“Venované ľuďom bez domova a všetkým nechceným.” Zranené plátna sú projektom, ktorý slovenská výtvarníčka Dorota Sadovská pripravila špeciálne pre Bielu noc. Venovaný je však ľuďom bez domova a tým, ktorí aj napriek streche nad hlavou patria k nechceným a neakceptovaným, pretože nespĺňajú spoločenské požiadavky, normy či ideály. Autorka objekt vyskladala z rozrezaných maliarskych podkladov. Plátna, pôvodne pripravené na maľbu, sú zranené zobrazeným ľudským telom. Cez otvory v plátne preniká svetlo.
Dorota Sadovská vo svojej tvorbe hľadá ťažisko známych tém, techník aj vzťahov. Ide jej o vyhmatávanie jediného bodu, na ktorom dokáže vybalansovať protiklady: spiritualitu s nezastretou telesnosťou, symetriu s ošklivosťou, minimalistický pohľad s barokovým úžasom. Vyberá si z dejín umenia či myslenia známe témy a inovuje ich novým a sviežim spôsobom. Inštaluje realistické maľby do trojdimenzionálnych objektov alebo vystrihnuté fotografie nechá putovať po stene. Používa formu ženského časopisu, aby vytvorila samostatnú prezentáciu pre potenciálnych divákov, ktorým sa nechce prísť do galérie. Poznáme ju v performance so živou trávou či s interaktívnymi robotmi z plastového odpadu. Prekvapuje humorom a zmyslom pre hru. V dobe spochybňovania kladie otázky o podstate umenia, spôsobe jeho prezentácie, relevantnosti tém a formách bytia.