BIELA NOC Košice 25. — 27. september 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Eva Čarnoká / Tabula Smaragdina

svetelná inštalácia
Park pri kaplnke sv. Michala
19:00-24:00
Inštaláciu tvoria sudy s rozetovými oknami, cez ktoré preniká svetlo a šíri sa zvuk praskajúceho ohňa. Oheň môže mať viacero interpretačných rovín. Môže byť pietnou spomienkou na nedávne požiare v katedrále Notre-Dame a v katedrále sv. Petra a Pavla v Nantes vo Francúzsku. Oheň je tiež znakom nadprirodzených síl a odpradávna ľudí spája. Je symbolom kmeňového a komunitného spôsobu života, je svetlom v tme a zdrojom tepla v zime. Impulzom je starodávny filozofický text Smaragdovej tabule. Citát z nej hovorí: „...to, čo je dolu, je ako to, čo je hore a to, čo je hore, je ako to, čo je dolu, aby dokonané boli divy jednej veci.“ Myšlienky tajomného textu, ktorý prekladal známy fyzik Isaac Newton a ktorým sa inšpirovali mnohí alchymisti, ale aj slávny umelec Salvador Dalí, sú stále aktuálne. Svetelná inštalácia je na spustnutom cintoríne v blízkosti väznice. Miesto má cez deň silnú a v noci temnú atmosféru.
Eva Čarnoká absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Študovala v ateliéri doc. Vojtecha Kolenčíka. Tvorí prevažne v oblasti grafického experimentu, objektu, inštalácie, light-artu a junk-artu. Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe, galerijnej pedagogike a vyučovaniu umeleckých predmetov na ŠUP v Košiciach. Zaujíma ju artefiletika, ako lektor realizuje výtvarné animácie a workshopy. Zúčastnila sa mnohých umeleckých sympózií, individuálnych a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Francúzsko, Litva, Rumunsko, Španielsko).