BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Guillaume Marmin / Licht, mehr Licht! / FR

25
Svetelná inštalácia
DIG Gallery, Strojárenská 3
Inštaláciu si môžete vychutnať v piatok od 18:00 do 22:00, v sobotu od 19:00 do 02:00
"Licht, mehr Licht!" v slovenčine "Svetlo, viac svetla!" boli Goetheho posledné slová pred jeho smrťou. Tajomné vyjadrenie možno chápať ako mystické konečné vyhlásenie veľkého autora a vedeckého mysliteľa, ktorý vyvinul svoju vlastnú teóriu optiky. Licht, mehr Licht! odzrkadľuje zážitky blízko smrti, ktoré preživší opisujú ako za tieňmi sa otvárajúci "tunel svetla". Tma je prerušovaná lúčmi svetla v neustálom pohybe, ktoré načrtávajú hypnotické geometrické tvary a premieňajú priestor na živú bytosť. V úzkej korelácii s vizuálnou stránkou diela je použitie zvuku založeného na minimalistickej hudobnej palete so zameraním na jej priestorovosť. Synestetický vzťah medzi svetlom a zvukom podčiarkuje dojem rýchlosti, pričom rozťahuje a skracuje čas podľa želania. Koncept : Guillaume Marmin Hudba: Philippe GORDIANI & Eve RISSER Technická podpora: Mael PINARD, Simon ZERBIB (les Structographes) Koprodukcia : ARCADI-BIENNALE NÉMO, STEREOLUX, PUZZLE, TÉTRO+A, YAM
Guillaume Marmin vytvára audiovizuálne inštalácie. V nadväznosti na výtvarne umenie, hudobné vystúpenia a performancie, vo svojom umení znova objavuje vizuálnu tvorbu tým, že pracuje mimo klasických naratívnych foriem a tradičných divadelných médií. Guillaume Marmin presahuje obrazovku ako médium a experimentuje s inými typmi povrchov. Jeho pohlcujúce diela a inštalácie vo verejnom priestore poskytujú možnosť pracovať s architektmi, scénografmi, hudobníkmi či svetelnými dizajnérmi.