BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Jakub Pišek / Obyčajný konflikt blikajúcich lúčov / SK

9
Inštalácia
Múzeum Vojtecha Lofflera - výklad, Alžbetina 20
Inštaláciu si môžete vychutnať v piatok od 10:00 do 22:00, v sobotu od 10:00 do 02:00, v nedeľu od 10:00 do 22:00
Obyčajný konflikt blikajúcich lúčov je algorytmická imerzívna inštalácia, vytvorená špeciálne pre priestor Múzea Vojtecha Löfflera. Jej autor Jakub Pišek, ako už býva jeho zvykom opäť necháva vyniknúť „génia loci“ daného miesta a kombináciou viackanálovej TV a audio inštalácie vťahuje každého návštevníka do kyberpunkovo- technokratickej aury, do ktorej ak sa ponoríte - určite nezaspíte! Obyčajný konflikt blikajúcich lúčov z ideového hľadiska skúma vzťah nových identifikačných tried a pozorovaní UFO. Nové poznatky získané a inšpirované od takých velikánov, akými boli Edvard Munch či John Cage, sa spájajú jednak z hľadiska konštruovaných a rovnako tak z hľadiska objavených významov. To, čo začína ako túžba, sa však čoskoro degraduje na prevahu úzkosti zanechávajúc už len pocit strachu a nepravdepodobnosti nového porozumenia. Vzhľadom na to, že hraničná kritická prax zmrazuje krátkodobé reprodukcie, ostáva divák ponechaný len s testamentom o možnostiach našej kultúry.
Jakub Pišek je absolventom Nových médií v Košiciach pod vedením nemeckej umelkyne Anny Tretter. Absolvoval stáž na Ecole des Beaux Arts v Bordeaux, vo Francúzsku a rezidenciu v Dortmunde v RUHR Európske hlavné mesto kultúry 2011. Po pingpongovom workshope začal vytvárať jeho vlastný software pre interaktívne inštalácie. Vo svojej tvorbe používa techniku ako nosič, ale aj cieľ svojho záujmu. Namiesto opakovaného prezentovania starých diel sa špecializuje na tvorbu diela priamo na mieste, necháva vyniknúť génia loci a flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu. Venuje sa videu, počítačovej grafike, interaktivite, i hudbe. Aktuálne pracuje ako mediálny umelec v rôznych oblastiach, ako napr. interaktivita, performance, audio a video alebo grafika v priamom prenose. Vzhľadom na to, že vyštudoval vizuálne a muzické umenie, softvérové protypy a počítačovú vedu - je pre jeho tvorbu charakteristická interdisciplinárnosť. Je používateľom open source hardvéru a softvéru a pracuje v zmysle DIY. Jakub je človekom, ktorý stojí za známymi performance ako Hallogenerator, Turbosampler a Barcode djs.