BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

Kolektív kurátorov z krajín V4 / VŠVU / Kurátori: Petr Vorlík, Henrieta Moravčíková, Anna Cymer, Ábel Mészáros - Iconic Ruins? Povojnová socialistická architektúra krajín V4 / SK, CZ, HU, PL

30
Výstava
OD URBAN, Hlavná 111
Piatok, sobota a nedeľa od 12:00 do 24:00
Povojnová architektúra v bývalých socialistických krajinách sa stáva v poslednej dobe ostro sledovanou témou. Výstava sa sústreďuje hlavne na oblasti politicky exponovaných verejných investícií a hľadá väzby alebo strety medzi ambíciami moci a tvorivým myslením architektov. Rýchly zánik tejto architektúry v posledných rokoch v dôsledku radikálnych prestavieb a demolácií vedie k nebývalej angažovanosti odbornej verejnosti a akademickej sféry. Výstava preto sleduje aj súčasný stav týchto budov a doplňuje historiografické porovnanie podľa metodiky DOCOMOMO International tiež o študentské vízie budúceho využitia a transformácie podobných stavieb, ktoré vznikli v ateliéroch architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výstava usiluje o odhalenie paralel v architektúre v spoločnej socialistickej minulosti krajín V4 a o nastolenie širšej diskusie nad blízkou budúcnosťou kriticky ohrozeného kultúrneho dedičstva neskorého modernizmu. Zaujímavým bonusom k výstave bude mapovanie histórie bývalého obchodného domu Prior v Košiciach, ktorý patrí medzi najvýraznejšie ikony neskorej modernej architektúry v Košiciach. Výstava potrvá od 3. do 6. októbra 2019. Je súčasťou rovnomennej výstavy v Tabačke Kulturfabrik od 3. do 22. októbra 2019