BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

Law of Life / Resistance I / DE

10
Výstava
VUNU Gallery, Hlavná 20
Piatok a sobota, od 19:00 do 24:00
Law of Life, v preklade "zákon života", je umelecký kolektív, ktorý tvoria umelci z Berlína, Lipska a Hamburgu. Prioritnými témami v ich umeleckej praxi sú najmä spoločenské podmienky a z nich vyplývajúce problémy - ich odhaľovanie a vytváranie hypotetických či utopistických reakcií. Svoju pozornosť sa snažia zamerať najmä na feministické a queer identity témy. Multimediálna výstava Resistance I sa venuje reflexii dnešného preinformavaného sveta. Denne sme konfrontovaní s novými a novými informáciami o udalostiach z nášho bezprostredného okolia, ale i z najvzdialenejších miest. Či už sú to politické, sociálne alebo environmentálne problematiky, náš emocionálny život je poznačený neustálym nepokojom. Pre jednotlivca i celé spoločenstvo tak vzniká spoločná a nepomenovaná situácia, nálada, atmosféra, či dokonca metafyzické miesto, ktorého priestory kolektívne zdieľame. Koncept nádeje však ľuďom všade na svete opakovane slúžil na demonštráciu odporu voči zabehnutým stereotypom. Či už ide o rôzne guerilla, umelecké, aktivistické, politické či paramilitantné hnutia. Na výstave Resistance I päť mladých umelcov – Katarína Dubrovská, Alexander Klaubert, Francis Kussatz, Julia Lübbecke a Rahel grote Lambers – skúma práve spôsoby a formy odporu. Umelci zobrazujú možnosti participácie na kolektívnych hnutiach v histórii a navrhujú možné scenáre a alternatívy pre nádej a odmietnutie "no-future" tendencií. Výstava vznikla v spolupráci s Goetheho inštitútom. Kurátor: Nikolas Bernáth