BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

Martin Kudla / Interlacing / SK

6
Multimediálna videoinštalácia
Kasárne/Kulturpark, pavilón Oscar, Kukučínova 2
Piatok, sobota a nedeľa, od 19:00 do 24:00
Dielo na fasáde výstavného pavilónu Oscar (MAO*) je priamym odkazom na technologické pozadie analógového aj digitálneho obrazu. Nové vrstvy virtuálneho plátna narúšajú jednoduchosť meditácie a rozširujú ju o kontrastné protiklady. *MAO (Media Art Office) je work platformou košicej skupiny DIG a je zameraná na súčasné formy media artu.