BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Michal Krendželák & Zuzana Petrovičová &, Erik Hric & Ondrej Mariňák / Snake / SK

21
Interaktívna projekcia
Kino Úsmev, Kasárenské námestie 1
Návštevníci Bielej noci si budú môcť zahrať legendárnu hru 'Snake' na fasáde Kina Úsmev a súťažiť kto nahrá najviac bodov.