BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Pedagógovia a ich študenti z fakúlt umení Krakowa, Katovíc a Košíc / Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katovice / Krakov / SK

11
Výstava
Múzeum Vojtecha Lofflera, Alžbetina 20
Inštaláciu si môžete vychutnať v piatok od 10:00 do 22:00, v sobotu od 10:00 do 02:00, v nedeľu od 10:00 do 22:00
Medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu Informačná spoločnosť, v ktorej v súčasnosti žijeme je spojená s obrovským nárastom množstva vedeckých, komerčných a kultúrno-spoločenských informácií, ktoré sú denne šírené rôznymi médiami a ktoré by mal človek spracovať pre svoju potrebu. Kvalita a forma poskytovaných informácií v našom prostredí je pri tom veľmi rozdielna. V odborných, vedeckých a umeleckých publikáciách, v elektronických médiách i vo verejnom priestore sa dnes často konfrontujeme s nízkou kvalitou vizuálnej kultúry a komunikácie. Tá vplyvom často amatérskeho riešenia sťažuje rýchle pochopenie poskytovaných informácií. Navyše nám vytvára vo verejnom priestore neestetické a obsahovo nejasné posolstvá, ktoré bežne označujeme ako vizuálny smog. V ateliéri vizuálnej komunikácie je dôraz kladený na kreatívne a netradičné spôsoby riešenia vizuálnej kultúry pri zachovaní výtvarnej kvality a dodržaní zadania tak, ako to vyžaduje profesionálne prostredie a zásady definované aj cez historické pozadie, remeslo a tradíciu. V rámci riešeného projektu chceme prostredníctvom výchovy profesionálnych dizajnérov pre vizuálnu komunikáciu zvýšiť vplyv umeleckých škôl - Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie krásnych umení (ASP) v Katoviciach a Akadémie krásnych umení (ASP) v Krakove na kvalitu vizuálnej komunikácie. Ťažiskom medzinárodnej spolupráce v rámci riešeného projektu je zorganizovanie spoločnej výstavy komunikačného dizajnu v Krakove, v Katoviciach a v Košiciach. Dlhoročná medzinárodná spolupráca týchto inštitúcií je v roku 2018 zvýraznená ich významnými jubileami; ASP Krakov oslavuje 200. výročie svojho založenia a Fakulta umení TU v Košiciach 20 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sú v rámci projektu prezentované výsledky jednotlivých škôl predovšetkým v oblasti komunikačného dizajnu. Tieto prezentácie prispejú k zvýšeniu povedomia mládeže a širokej odbornej i laickej verejnosti o trendoch vizuálnej kultúry a komunikačného dizajnu. Výstupy projektu sú prezentované v printových a elektronických médiách, webových stránkach a na sociálnych sieťach partnerských vysokých škôl. Andrej Haščák