BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

PST-Priestor Súčasného Tanca / Kontakt / SK

27
Tanečná performance
V objekte Plastique Fantastique, Mestský park
piatok a sobota o 16:00 a 19:00 (trvanie cca 20 min)
Pohybová performance tanečného zoskupenia PST je založená na práci s priestorom, publikom a vzájomnom kontakte performerov. Dotyk s dočasnou plastovou architektúrou ako symbol pohľadu do budúcnosti, kde sa náš osobný priestor limituje a zásadne ohraničuje našu slobodu pohybu. Pohybová performance je špeciálne vytvorená pre dočasnú architektúru The Big Mass od umeleckej skupiny Plastique Fantastique.
PST - Priestor Súčasného Tanca sme iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice. Organizujeme festival súčasného tanca a nového cirkusu „Move fest Košice“. Produkujeme vlastné tanečné predstavenia. Pripravujeme pravidelné a nepravidelné odborné vzdelávacie aktivity pre tanečnú komunitu, laickú verejnosť, deti a mládež. Vytvárame tanečné projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. Zapájame sa do medzinárodných projektov. V našich aktivitách je tanečne umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní. Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia je dostať súčasný tanec do bežného života človeka, nech návšteva tanečného predstavenia je tak prirodzená ako návšteva kina:).