BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Richard Janešík & Ľudmila Macáková / FUTUREXX / SK

10
Výstava
Múzeum Vojtecha Löfflera, ul. Alžbetina 20
Inštaláciu si môžete vychutnať v piatok od 10:00 do 22:00, v sobotu od 10:00 do 02:00, v nedeľu od 10:00 do 22:00
Vizuálne riešenia grafických dizajnérov, študentov Katedry dizajnu v rámci osláv 20. výročia vzniku Fakulty umení, Technickej university v Košiciach. Prezentácia je aj súčasťou prebiehajúcej výstavy pod názvom Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katovice / Krakov (medzinárodnej prezentácie komunikačného dizajnu v spolupráci s partnerskými školami), na ktorej vystavujú pedagógovia a ich študenti. Kurátorom výstavy je Andrej Haščák.
Richard Janešík Dotvorenie priestoru spoločnej výstavy Komunikačného dizajnu počas festivalu svetiel, s využitím tématiky 20. výročia Fakulty umení. Jednotlivé prvky sú vytvorené ako jednoduché do nekonečna prehrávajúce sa animácie, ktoré je možné situovať pomocou premietacej techniky v rôznych častiach galérie i mimo nej. Ľudmila Macáková Poznáte fakultu umení? Ak nie, tak tu je jej tvár. Animácia zobrazuje, okrem iného, cestu študenta na fakulte, aj jeho emócie. Tvaroslovie a farebnosť vychádza z historickej definície fakulty a jej troch odborov.