BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Showmedia / Perspektíva / SK

12
Svetelná inštalácia
Pri Miklušovej väznici 10
Na ulici vedľa významnej košickej stavby – Miklušovej väznice - prinesie dielo Perspektíva pôsobivú geometrickú hru svetla z dielne svetelného štúdia SHOWMEDIA. V lokalite starého mesta, animované svetelné objekty v sprievode atmosferickej hudby Dead Janitora umocňujú priestorové vnímanie. Pomocou farebného a svetelného rytmu štvorcov je v okolitej architektúre dočasne vytvorený iluzórny priestor, zosilňujúci zážitok genia loci miesta gotických meštianskych domov z 1. polovice 15. storočia. S podporou T-Systems Slovakia.
Štúdio SHOWMEDIA pôsobí v oblasti svetelného dizajnu viac ako 20 rokov. Má za sebou množstvo realizácií v architektúre, divadle a zábavnom priemysle. Skúsenosti z týchto segmentov, znalosť najmodernejších technológií a spolupráca s viacerými umelcami im umožňuje kombinovať a experimentálne sa pohybovať v týchto oblastiach a vnášať inovatívne prvky do ich realizácii. SHOWMEDIA dlhodobo spolupracovala na projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, pre ktorý okrem iného navrhla a zrealizovala koncept osvetlenia Dómu sv. Alžbety pre Otvárací Ceremoniál Košice 2013. V roku 2017 SHOWMEDIA získala prestížne medzinárodné ocenenie ILDA Awards v kategórii Fine arts za unikátny laserový maping na budove VUB banky. Od roku 2010 je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného festivalu Biela noc.